Skip to content

R75: concrete, informatieve en psychosociale hulpverlening.

Wat biedt R75?

R75 biedt hulp aan jongeren tot en met 23 jaar die op meerdere leefgebieden vastlopen of vast dreigen te lopen. Je kunt naar R75 als je bijvoorbeeld dak- of thuisloos bent of dreigt te raken en hulp nodig hebt. De hulp is gratis en vrijwillig en voor alle jongeren uit de regio Nijmegen.

Concrete, informatieve en psycho-sociale hulpverlening

Bij R75 worden jongeren gekoppeld aan een ambulant hulpverlener die, aan de hand van een plan van aanpak, met de jongeren aan de slag gaat om ze weer perspectief te bieden. De hulp bestaat uit concrete en informatieve hulpverlening en uit psychosociale hulpverlening. De hulpverlener gaat, wanneer de jongere dat wenst, mee naar instellingen om hulp te vragen, zoekt jongeren thuis of op andere plekken op om hulp te bieden.

Psychosociale hulpverlening gaat over 2 problemen die met elkaar samenhangen.

  1. Psychische problemen: Hebben te maken met gevoelens en gedachten. Het ‘niet lekker in je vel’ gevoel.
  2. Sociale problemen: Hebben te maken andere mensen of instanties. Zoals bv moeilijkheden met je ouders, familie, vrienden, school, je werkgever of de gemeente.

Iedereen reageert op een andere manier op problemen. Sommige jongeren trekken zich terug en worden somber. Anderen reageren juist gespannen, opvliegend, of agressief. Sommigen gebruiken hierdoor middelen zoals drugs en alcohol. Je kunt ook lichamelijke klachten krijgen zoals hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen. Door deze reacties kunnen weer nieuwe problemen ontstaan. Hierover praten helpt.

De meest voorkomende (hulp) vragen zijn:

  • Help mij bij het vinden van een eigen woonplek
  • Help mij bij het krijgen van een eigen inkomen
  • Hoe kan ik zonder schulden en geldzorgen leven
  • Ik wil weer gaan werken, of naar school gaan, hoe doe ik dat?
  • Ik wil lekkerder in mijn vel zitten
Back To Top